ยอดพุ่งหลังปีใหม่! เชียงใหม่ ติดโควิดอีก 118 ราย สั่งทุกสถานศึกษางดเข้าชั้นเรียน

ข่าวล่าสุด

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า จากแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการประเมินและคาดการณ์ว่าน่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่าล่าสุดหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย, โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ได้ออกประกาศแจ้งชะลอการเรียนในชั้นเรียนตามปกติ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามตารางเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค.65 ซึ่งระหว่างนี้ขอให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอยู่เสมอ

ด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 118 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 107 ราย ส่วนอีก 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 อยู่ที่ 25,171 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 793 ราย แยกเป็น โรงพยาบาลรัฐ 190 ราย โรงพยาบาลเอกชน 494 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย Community Isolation (CI) 350 ราย และ Home Isolation (HI) 162 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 519 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 238 ราย อาการหนัก (สีแดง) 36 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 184 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือน เม.ย. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 29,340 ราย รักษาหายแล้ว 28,343 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 90 ราย ส่วนการตรวจ ATK จำนวน 261 ราย พบผู้มีผลบวก 52 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,551,365 คน คิดเป็นร้อยละ 89.71 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 285,126 คน คิดเป็นร้อยละ 87.01, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 142,000 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,124,239 คน คิดเป็นร้อยละ 87.79

วันเดียวกัน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่2/2565 เรื่อง มาตรการชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษาทุกประเภทในรูปแบบปกติ (On site) ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐในระหว่างวันที่ 1-14 ม.ค. 2565

โดยให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ให้เป็นรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565

ทั้งนี้ จะได้มีการประเมินเป็นระยะเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป