สกัดโควิด!ภูเก็ตเตรียมสถานที่รับผู้ติดเชื้อ66แห่ง สั่งงดเรียนออนไซต์11วัน

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตเตรียมสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ 66 แห่ง สั่งทุกสถานศึกษาในจังหวัดงดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 65 โดยให้จัดการเรียนแบบออนไลน์ สกัดโควิดระบาดหลังปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 65 ได้มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการกำหนดแผนจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงรักษาและสถานที่ทำการรักษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

ที่ประชุมได้พิจารณา การรับรอง Hotel Isolation จำนวน 66 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ รองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต งดการจัดการเรียนการสอน แบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบ ONLINE

ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 65 จะต้องดำเนินการให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจหาเชื้อแบบ ATK 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ปกครองนำนักเรียนกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆ จึงต้องมีการป้องกันโดยจะมีการดูว่าหลังจากกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดเหล่านั้นจะไม่มีการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โควิด-19จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 3 ม.ค. 65 ดังนี้

-ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 149 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อ Sandbox 21 ราย ผู้ติดเชื้อT&G 14 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน 90 ราย