ศรีสุวรรณนำชาวบ้านซอย BBC ถนนเพชรบุรีฟ้องเพิกถอนอะพาร์ทเม้นท์ดัง

news articles

วานนี้เวลา 15.00 น.นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้นำชาวบ้านซอยโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย(BBC) ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.เดินทางไปยื่นฟ้อง ผอ.สำนักการโยธา ที่ 1 ผอ.เขตราชเทวี ที่ 2 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน(คชก.) ที่ 3 ต่อศาลปกครองกลาง ฐานกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และละเมิด ตาม ม.9(1)(2) และ(3) แห่งพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหน่วยงานรัฐทั้ง 3 ร่วมกันอนุญาตหรือเห็นชอบให้มีการสร้างโรงแรมและอะพาร์ทเม้นท์ให้เช่าสูง 32 ชั้นบริเวณด้านในสุดของซอย BBC ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลติดคลองแสนแสบ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของร่วมในซอยดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านในซอยดังกล่าวเดือดร้อนจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน เข้ามากีดขวางทางเข้า-ออกในซอยของชาวบ้าน อีกทั้งการก่อสร้างก็ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานก็เพิกเฉยที่จะบังคับให้เจ้าของอาคารก่อสร้างดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน EIA แต่อย่างใด

อาคารโรงแรมและอะพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวใช้กุศโลบายในการขออนุญาตโดยการสร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบโดยอ้างเป็นสะพานสาธารณะผ่านที่ดินของวังสระปทุมและศูนย์การค้าสยามพารากอนออกไปถนนพระราม 1 ทั้งๆที่โดยเงื่อนไขของ พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 และตามกฎกระทรวง ฉ.55 ไม่สามารถก่อสร้างได้ เพราะไม่มีทางออกที่ติดกับถนนที่มีความกว้างไม่เพียงพอ ซึ่งสะพานข้ามคลองแสนแสบแท้ที่จริงไม่ได้เป็นสะพานสาธารณะ เพราะมีการปิด-เปิดให้ประชาชนใช้เป็นบางเวลาในช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้นการสร้างสะพานดังกล่าวจึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับอาคารโรงแรมและอะพาร์ทเม้นท์พิพาทเท่านั้น จึงถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

แต่ไม่น่าเป็นที่แปลกใจว่าอาคารโรงแรมและอะพาร์ทเม้นท์ดังกล่าวได้รับการอนุญาตหรือเห็นชอบได้อย่างไร เพราะเจ้าของอาคารดังกล่าวเป็นถึงเจ้าของธนาคารดังอันดับหนึ่งของเมืองไทย ทำให้ข้าราชการต่างๆผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายพยายามเลี่ยงและฝ่าฝืนกฎหมายของชาติได้เช่นนี้ อีกทั้งมีการอ้างเบื้องสูงอีกสารพัด แต่ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนไม่เคยกลัว จึงนำชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวและเรียกค่าเสียหายให้ชาวบ้านด้วยต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

—————-

ขอบคุณค่ะคุณศรีสุวรรณที่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน

ดีใจแทนชาวบ้านซอยนั้นครับที่ได้คุณศรีสุวรรณเป็นปากเสียงให้

*เห็นอะไรไม่ถูกต้องขอให้บอกพี่ศรี
พี่ศรีจะเดินนำหน้าเข้าไปบวกให้เอง
โดยไม่สนหน้าอินทร์พรหมใดๆ..ขอบอก!!!

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=237482907739252&id=100044326334588